Tramongevallen

Gratis juridisch advies

Een ongeval met een tram kan diverse vormen van letselschade veroorzaken, zowel voor passagiers in de tram als voor andere betrokkenen op de weg.

Om tramongevallen te voorkomen, is het belangrijk dat tramaanbieders strikte veiligheidsprocedures en -voorschriften volgen, en dat weggebruikers attent en waakzaam blijven bij het oversteken van tramsporen en het navigeren in de buurt van trams.

Slachtoffer.nl werkt samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in schade ontstaan door ongevallen (letselschade).

Er is letselschade als u buiten uw eigen schuld lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen.

In zaken met lichamelijk letsel hebben de rechtbanken in Nederland in de loop der jaren al diverse uitspraken gedaan (jurisprudentie) bij de toekenning van smartengeld.

Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt.

Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.