Vaarongevallen

Gratis juridisch advies

Bij een vaarongeval kunnen verschillende soorten letselschade optreden, afhankelijk van de aard van het ongeval, de betrokken vaartuigen en andere omstandigheden.

Het is belangrijk om na een vaarongeval onmiddellijk medische hulp te zoeken, zelfs als de verwondingen aanvankelijk mild lijken. Verder is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een letselschadeadvocaat om uw rechten te beschermen en te bepalen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim, vooral als het ongeval te wijten was aan de nalatigheid van een andere partij, zoals een andere bootoperator.

Slachtoffer.nl werkt samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in schade ontstaan door ongevallen (letselschade).

Er is letselschade als u buiten uw eigen schuld lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen.

In zaken met lichamelijk letsel hebben de rechtbanken in Nederland in de loop der jaren al diverse uitspraken gedaan (jurisprudentie) bij de toekenning van smartengeld.

Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt.

Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.