Voorbeeldzaken

Gratis juridisch advies

Materiële schade wordt vergoed op basis van de oorspronkelijke kostprijs, waarbij rekening gehouden wordt met een korting op grond van de leeftijd van de beschadigde zaken (beschadigde kleding, kapot gevallen videocamera, etc) . Nieuwe spullen worden volledig vergoed.  Alle kosten die gemaakt moeten worden vanwege het ongeval worden vergoed op basis van de aankoop nota’s. Bijvoorbeeld vervoerskosten of kosten voor orthopedisch schoeisel, etc.

Bij immateriële schade (smartengeld) is de schadevergoeding moeilijker te bepalen. Hieronder treft u een overzicht van factoren die van invloed zijn bij de bepaling van de hoogte van smartengeld:

  • Mevrouw komt ten val bij een tankstation over een slang of kabel en loop een gebroken pols op. Na contact met www.slachtoffer.nl wordt eigenaar van tankstation aansprakelijk gesteld. Na verder onderzoek over de toedracht en opvragen van alle medische informatie, krijgt mevrouw een schadevergoeding van € 5.000.00 zonder erkenning van de aansprakelijkheid.
  • Een vrouw vermoedt dat door haar behandelend artsen er mogelijk een medische fout is gemaakt. Na enkele maanden in onzekerheid te hebben geleefd, komt ze via www.slachtoffer.nl in contact met een advocaat die op basis van alle medische informatie een medisch haalbaarheidsonderzoek laat verrichten door zijn medisch adviseur. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de artsen geen medische fout hebben gemaakt. De vrouw is daarmee gerust gesteld. De kosten voor de advocaat en het medisch haalbaarheidsonderzoek worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand, aangezien mevrouw in aanmerking kwam voor een gefinancierde rechtsbijstand.
  • Een man loopt over een voetgangersoversteekplaats en wordt aangereden door een automobilist. De man loopt letsel op aan enkel en pols. Via www.slachtoffer.nl komt de man bij een advocaat terecht en wordt uiteindelijk een jaar later, wanneer er geen blijvende klachten en beperkingen meer zijn, zijn zaak geregeld voor een vergoeding van € 4.650,00.
  • Een oudere vrouw komt ten val op de fiets door een grote slang die door bouwvakkers is neergelegd. Ze breekt hierbij haar pols en loopt posttraumatische pijnklachten op. Via www.slachtoffer.nl komt ze bij een advocaat die de aansprakelijkheid voor het ongeval regelt. Uiteindelijk ontvangen de nabestaande van de vrouw, welke door de blijvende pijnklachten zelfmoord pleegt, een schadevergoeding van € 10.000,00.
  • Bij een ruzie wordt een vrouw mishandeld. Zij doet aangifte en de zaak komt bij de rechter. De rechter wijst echter een schadevergoeding af omdat deze te gecompliceerd zou zijn en verwijst mevrouw naar de civiele procedure. Via www.slachtoffer.nl komt zij bij een advocaat die via het schadefondsgeweldsmisdrijven alsnog een schadevergoeding regelt. De kosten voor de advocaat worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand.
  • Een apotheker leest de recepten van de dokter niet goed en geeft een foutieve medicatie uit. Hiervoor krijgt de patiënt gedurende een jaar te veel medicatie binnen met allerlei bijwerkingen tot gevolg. Na het indienen van een klacht komt de patiënt via www.slachtoffer.nl in contact met een advocaat die de klacht verder voort zet en de apotheker aansprakelijk stelt. De aansprakelijkheid wordt erkend, waarna de patiënt een vergoeding van € 2.750,00 ontvangt voor de gevolgen van een jaar een te hoge dosering medicijnen te hebben gekregen.
  • Man wordt op fiets aangereden door auto. Via www.slachtoffer.nl komt hij bij een advocaat die de letselschadezaak opstart en de verzekeraar aansprakelijk stelt. Nadat duidelijk wordt dat er gelukkig slechts tijdelijke klachten en beperkingen zijn, regelt de advocaat een schadevergoeding van € 5.125,00.