Vuurwerkongevallen

Gratis juridisch advies

Een ongeval met vuurwerk kan leiden tot diverse vormen van letselschade, variërend van lichte brandwonden tot ernstige verwondingen.

Het voorkomen van vuurwerkongelukken vereist strikte naleving van veiligheidsvoorschriften en het nemen van gepaste voorzorgsmaatregelen bij het afsteken van vuurwerk. Het is belangrijk om veiligheidsbrillen te dragen, vuurwerk op een veilige afstand van mensen en eigendommen af te steken en de instructies op de vuurwerkverpakking nauwkeurig op te volgen.

Slachtoffer.nl werkt samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in schade ontstaan door ongevallen (letselschade).

Er is letselschade als u buiten uw eigen schuld lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen.

In zaken met lichamelijk letsel hebben de rechtbanken in Nederland in de loop der jaren al diverse uitspraken gedaan (jurisprudentie) bij de toekenning van smartengeld.

Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt.

Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.