Waarborgfonds Motorvoertuigen

Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft als doel een vangnet te zijn voor mensen die door een ongeluk in het verkeer schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar.

Het Waarborgfonds is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen (auto’s, motoren, bussen, vrachtauto’s, brom- en snorfietsen) in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid voor schade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, gewoonlijk een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.

Soms kan dat echter niet. Bijvoorbeeld omdat de bezitter/houder van het motorrijtuig geen verzekering heeft afgesloten of de bestuurder heeft zich uit de voeten gemaakt zonder naam en adres achter te laten. Ook kan het zijn dat uw schade is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig. In dat soort situaties kan het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden. Letselschade, schade aan een fiets, een huis of een tuin kan voor vergoeding in aanmerking komen. Het is niet bepalend of een schade is ontstaan aan een motorvoertuig, maar juist of de schade is toegebracht door een ander motorvoertuig.

De wettelijke termijn waarbinnen u uw schade kunt indienen bij het Waarborgfonds is drie jaar vanaf de datum na het ontstaan van uw schade. Het is aan te raden zo snel mogelijk een aanvraag tot schadevergoeding in te dienen. Maak bijvoorbeeld ook zo snel mogelijk foto’s van uw schade. Dit kan in een later stadium dienen als bewijs voor de veroorzaakte schade.

Kijk voor meer informatie over het Waarborgfonds Motorvoertuigen op: www.wbf.nl.

Aansprakelijkheid voor ongevallen tussen gemotoriseerd verkeer en niet-gemotoriseerd verkeer is op een speciale manier geregeld. Zie voor meer informatie over het aansprakelijk stellen van de tegenpartij: Aansprakelijkheid, Bewijslast en Verkeersongevallen.